Надзвичайний стан в Україні січень 2023 р

Il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha prorogato La scadenza per lo stato di emergenza dichiarato per fornire assistenza alla popolazione ucraina in Italia a causa della crisi internazionale fino al 3 marzo 2023.

La legge di bilancio 2023 ha previsto questo termine, che coincide con quello stabilito dalla Decisione di esecuzione dell’UE del 4 marzo 2022.

Durante questo periodo, le persone che hanno presentato la domanda per il permesso di soggiorno per protezione temporanea dopo il 30 settembre 2022 possono richiedere un contributo di sostentamento attraverso il sito web della Protezione Civile. Il contributo mensile è di 300 euro per adulto e 150 euro per ogni minore a carico del genitore. Per essere idonei al contributo, le persone devono essere o essere state in alloggio autonomo per almeno dieci giorni durante il mese.

Di conseguenza, dal 1° gennaio e fino al 3 marzo 2023, attraverso la piattaforma dedicata possono richiedere il contributo di sostentamento anche coloro che hanno presentato la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea successivamente al 30 settembre 2022.

LInk al sito per fare richiesta

Italiano/Ukraino : https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/

nostro vecchio articolo con maggiori informazioni : https://www.gcv-protezionecivile-buccinasco.it/?p=11153

Національне управління з питань цивільного захисту продовжило термін дії оголошеного надзвичайного стану для надання допомоги українському населенню в Італії через міжнародну кризу до 3 березня 2023 року.

Закон про бюджет на 2023 рік передбачив цей термін, який збігається з терміном, встановленим Імплементаційним рішенням ЄС від 4 березня 2022 року.

Протягом цього періоду особи, які подали заяву на дозвіл на проживання для тимчасового захисту після 30 вересня 2022 року, можуть подати запит на допомогу через веб-сайт Цивільного захисту. Щомісячний внесок становить 300 євро за дорослого та 150 євро за кожного неповнолітнього, який перебуває на утриманні батьків. Щоб мати право на отримання гранту, люди повинні перебувати або були в житлі з власною кухнею принаймні десять днів протягом місяця.

Таким чином, з 1 січня по 3 березня 2023 року через спеціальну платформу навіть ті, хто подав заяву на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту після 30 вересня 2022 року, можуть подати заявку на внесок на утримання.

Посилання на сайт для подачі заявки

Італійська/українська : https://contributo-educazioneucraina.protezionecivile.gov.it/#/

наша стара стаття з додатковою інформацією : https://www.gcv-protezionecivile-buccinasco.it/?p=11153