Надзвичайний стан України

Richiesta contributo di sostentamento

для подання заяви на виплату грошової допомоги на проживання

Il Governo in Italiano per mezzo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, fornisce la possibilità ai rifugiti ucraini di richiedere un contributo di sostentamento pari a 300 € mensili piu ulteriori 150 € per ogni minore a carico.

La richiesta a fare esclusivamente online è molto semplice ed i requisiti e le modalità si possono riassumere nei punti seguenti.

  • il richiedente deve aver presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura – Ufficio immigrazione della città in cui si trova.
  • deve essere o essere stato in autonoma sistemazione (non assistito in strutture finanziate dallo Stato italiano) per almeno dieci giorni nell’arco del mese
  • Presentare domanda su la piattaforma del dipartimento con il codice fiscale ottenuto al momento della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presentata alla Questura -Ufficio immigrazione
  • Contributo riscuotibile alla posta dopo arrivo messaggio sms

Il link per fare la domanda è il seguente

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/ possibilità di compilare in italiano ed in ucraino

стаття українською мовою

Українські біженці подають заяву на щомісячний внесок у розмірі 300 євро плюс 150 євро на кожного неповнолітнього.

Запит, який потрібно зробити виключно онлайн, дуже простий, а вимоги та методи можна звести до наступних пунктів.

  • заявник повинен подати заяву про дозвіл на проживання для тимчасового захисту до Головного управління поліції – імміграційної служби міста, в якому він знаходиться.
  • повинні перебувати або перебували в незалежному житлі (без допомоги в структурах, що фінансуються італійською державою) принаймні десять днів протягом місяця
  • Подайте заявку на платформі відомства з податковим кодом, отриманим під час подачі заяви про дозвіл на проживання для тимчасового захисту, поданої до Головного управління поліції – Імміграційного офісу
  • Внесок збирається на пошті після приходу SMS-повідомлення

Посилання, щоб задати питання, є наступним

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/ можливість заповнення італійською та українською мовами